#00a89c
1
0
107

Noticies

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove Renhata de finestres 2018, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l’adhesió
de comerços i empreses instal·ladores.

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove Renhata de calderes domèstiques 2018, destinades a la substitució de les calderes actuals per altres de major eficiència energètica,
i es convoca, així mateix, l’adhesió d’empreses instal·ladores.