#
13
0
106

Història

Història del poble

Es troba situat a uns 3 kms del Monestir de Benifassà i damunt un tossal, a 710 metres d’altitud. El seu terme amb 41,84 km2, és el de major extensió de la Tinença.

La història del Ballestar està lligada a l’antic monestir del císter de Santa Maria de Banifassà. Segons les cròniques del monestir, els seus habitants treballaven com a jormalers per al convent.

El Ballestar, formà part en el seu dia de la “setena”, set pobles que pertanyien a la Tinença de Benifassà, El Ballestar, La Pobla de Benifassà, El Boixar, Coratxar, Fredes, Bel i Castell de Cabres. Aquests pobles en principi eren granjes que el monestir explotava amb els seus propis elements: un monjo, alguns conversos i masovers a cadasquna. Després van ser poblades, al Ballestar li va otorgar la Carta Pobla l’abad del monestir Fray Berenguer el 9 de març de 1272, amb l'obligació de pagar delmes, primícies i novena al monestir i al bisbe.

En quant al seu nom, alguns historiadors han volgut veure que deriva de Bell-Estar, però queda molt clar a la carta de població que al poble se li dóna el nom de Ballestar.

El monument més important és l’esglèsia, del segle XIII, al seu campanar i baix de l’esfera del rellotge, es troba una lauda sepulcral, procedent del monestir de Benifassà, de pedra tallada del segle XV, representant un cavaller vestit amb l’hàbit cistercenc.

Constitució de la Entitat Local Menor Ballestar

Els Ajuntaments de Ballestar, Boixar, Coratxar i Fredes, en sessió cel.lebrada el dia 7 de juny de 1975 acorden, empesos per les circumstàncies polítiques, la incorporació dels seus municipis al de La Pobla de Benifassà, presentant oposició al projecte els veïns del Ballestar per no estar-hi d’acord. Aquesta oposició es desestima i segons el reial decret 1151-1977 de 15 d’abril de 1977 es va aprovar la incorporació a La Pobla de Benifassà, perdent la municipalitat.

En data 25 de novembre de 1978 es sol.licita la constitució de la Entidad Local Menor de Ballestar, la qual és aprovada per S.M. Juan Carlos I i el Ministre d’Administració Territorial al B.O.P. del dia 21 de setembre de 1979.

Una Entitat Local Menor té personalitat jurídica pròpia, es regeix per un reglament de funcionament aprovat pel municipi del que depèn, en aquest cas La Pobla de Benifassà i s’administra. Això vol dir que té el seu propi secretari, demana les seves pròpies subvencions, sol.luciona els seus problemes, s’encarrega dels permisos d’obres, de l’aigua,…i al municipi només en dóna conte, Això sí, sempre respectant les normatives i ordenances d’aquest.